ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

Νέα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας
29-31 Οκτωβρίου 2021
(διαδικτυακή μετάδοση)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Τα δύο πενθήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια ΗΜΓ και ΗΕΓ
θα πραγματοποιηθούν αν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας οι σχετικές με τον κορωνοϊό. Θα αποφασιστεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021
Πενθήμερα Σεμινάρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας HEΓραφίας και ΗΜΓραφίας
Ξενοδοχείο Hotel Grand Serai,
Ιωάννινα
11-15/12/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΗΕΓ - ΗΜΓ

Πενθήμερα Σεμινάρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας HEΓραφίας και ΗΜΓραφίας

4_pentahmero_heg ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5ο ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND SERAΙ», ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 6ο ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND SERAΙ», ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019