ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

Πενθήμερα Σεμινάρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας HEΓραφίας και ΗΜΓραφίας

4_pentahmero_heg ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5ο ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND SERAΙ», ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 6ο ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND SERAΙ», ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019