ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

News

To φετινό ετήσιο συνέδριο της εταιρείας μας, προγραμματισμένο για την 8/10/2020 ακυρώνεται λόγω Covid-19.
Το επόμενο συνέδριο θα διενεργηθεί το 2021.
Ομοίως και τα δύο εκπαιδευτικά πενθήμερα σεμινάριά μας.
• THE 14th WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN NEUROLOGY
October 2-5, 2020, London, UK

Xρήσιμα άρθρα για το ΗΕΓ

There are no translations available.

1. The standardized EEG electrode array of the IFCN.
Clinical Neurophysiology, October 2017, Vol. 128, Issue 10, Pp 2070–2077.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.06.254

2. Clinical utility of EEG in diagnosing and monitoring epilepsy in adults.
Clinical Neurophysiology, May 2018, Vol. 129, Issue 5, Pp 1056–1082.
Doi:https://doi.org/10.1016/j.clinph.2018.01.019

3. The role of EEG in the diagnosis and classification of the epilepsy syndromes: a tool for clinical practice by the ILAE Neurophysiology Task Force (Part 1).
Epileptic Disord. 2017 Sep 1;19(3):233-298.
Doi: 10.1684/epd.2017.0935.

4. The role of EEG in the diagnosis and classification of the epilepsy syndromes: a tool for clinical practice by the ILAE Neurophysiology Task Force (Part 2).
Epileptic Disord. 2017 Dec 1;19(4):385-437.
Doi: 10.1684/epd.2017.0952.