ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

News

• The two educational five days seminars on EMG and EEG will be held in Alkyon hotel, Vrachati Korinthias, from Wednesday, December 14 to Sunday December 18, 2022. Limited number of registrations/priority booking.
Total participation fees: 100€. Tel.: 2107254383-85/One To One Congress and Travel.
Home Congresses Past Διήμερο Σεμινάριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Χαλκιδική, 26-28/10/2013
 • Greek
 • English (United Kingdom)

Διήμερο Σεμινάριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Χαλκιδική, 26-28/10/2013

 • Γεωργιάδης Γ. - Μανάνη Μ.-Διαγνωστικές ΗΕΓραφικές Παγίδες
 • Κιμισκίδης Βασίλειος-Η χρησιμότητα του ΗΕΓραφήματος στη διάγνωση και χειρισμό ασθενών με επιληψία
 • Αλεξανδρή Νεκταρία-Συγγενή μυασθενικά σύνδρομα
 • Δωρής Στυλιανός-Ηλεκτροφυσιολογική εικόνα περιστατικού LEMS
 • Ζούβελου Βασιλική-Κλινική εικόνα επίκτητης μυασθένειας και μυασθενικού συνδρόμου
 • Καρανδρέας Νίκος-Νεώτερα Νευροφυσιολογικά δεδομένα στη μυασθένεια
 • Κωδούνης Αντώνιος-Σχολιασμός Περιστατικού LEMS
 • Κωνσταντίνου Γεράσιμος-Μυασθενικό Σύνδρομο Lambert–Eaton-Περιστατικό
 • Τζάρτος Σωκράτης-Ανασκόπηση νευροανοσολογικών δεικτών στη μυασθένεια
 • Γιαλαφός Ηλίας-Αυτόνομο νευρικό σύστημα στη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη σαρκοΐδωση και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα
 • Θωμάς Θωμαϊδης-Το Αυτόνομο νευρικό σύστημα στην τρίτη ηλικία
 • Γεωργάλα Μαρία-Εφαρμογές Διεγχειρητικής Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Γαργάνης Κυριάκος-Εξωκροταφική επιληψία-Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Γιαννακόδημος Στυλιανός-Η Διάγνωση των Γενικευμένων Επιληψιών και Επιληπτικών Συνδρόμων
 • Μπονάκης Αναστάσιος-Παραϋπνίες
 • Πανδής Διονύσιος-Η διάγνωση της κροταφικής επιληψίας
 • Παππαρηγόπουλος Θωμάς-Ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις