ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

Home Congresses Past Διήμερο Σεμινάριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Χαλκιδική, 26-28/10/2013
 • Greek
 • English (United Kingdom)

Διήμερο Σεμινάριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Χαλκιδική, 26-28/10/2013

 • Γεωργιάδης Γ. - Μανάνη Μ.-Διαγνωστικές ΗΕΓραφικές Παγίδες
 • Κιμισκίδης Βασίλειος-Η χρησιμότητα του ΗΕΓραφήματος στη διάγνωση και χειρισμό ασθενών με επιληψία
 • Αλεξανδρή Νεκταρία-Συγγενή μυασθενικά σύνδρομα
 • Δωρής Στυλιανός-Ηλεκτροφυσιολογική εικόνα περιστατικού LEMS
 • Ζούβελου Βασιλική-Κλινική εικόνα επίκτητης μυασθένειας και μυασθενικού συνδρόμου
 • Καρανδρέας Νίκος-Νεώτερα Νευροφυσιολογικά δεδομένα στη μυασθένεια
 • Κωδούνης Αντώνιος-Σχολιασμός Περιστατικού LEMS
 • Κωνσταντίνου Γεράσιμος-Μυασθενικό Σύνδρομο Lambert–Eaton-Περιστατικό
 • Τζάρτος Σωκράτης-Ανασκόπηση νευροανοσολογικών δεικτών στη μυασθένεια
 • Γιαλαφός Ηλίας-Αυτόνομο νευρικό σύστημα στη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη σαρκοΐδωση και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα
 • Θωμάς Θωμαϊδης-Το Αυτόνομο νευρικό σύστημα στην τρίτη ηλικία
 • Γεωργάλα Μαρία-Εφαρμογές Διεγχειρητικής Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Γαργάνης Κυριάκος-Εξωκροταφική επιληψία-Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Γιαννακόδημος Στυλιανός-Η Διάγνωση των Γενικευμένων Επιληψιών και Επιληπτικών Συνδρόμων
 • Μπονάκης Αναστάσιος-Παραϋπνίες
 • Πανδής Διονύσιος-Η διάγνωση της κροταφικής επιληψίας
 • Παππαρηγόπουλος Θωμάς-Ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις