ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

News

To φετινό ετήσιο συνέδριο της εταιρείας μας, προγραμματισμένο για την 8/10/2020 ακυρώνεται λόγω Covid-19.
Το επόμενο συνέδριο θα διενεργηθεί το 2021.
Ομοίως και τα δύο εκπαιδευτικά πενθήμερα σεμινάριά μας.
• THE 14th WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN NEUROLOGY
October 2-5, 2020, London, UK

Executive Committe

constantinidis theodoros-150x240

President:: Constantinidis Theodoros

 kodounis antonis-ifcn-150x240

General Secretary: Kodounis Antonios
 Deftereos Spyros Treasurer Evaggelos Anagnostou
 pandis_dionysios Member E.C.: Dionysios Pandis
anagnostou_2016 Member E.C.: Spyros Deftereos


WEB Site Editor: Theodoros Constantinidis